Địa chỉ: TT Chũ Lục Ngạn Bắc Giang
 • Đỗ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   huyenmnln@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0967900855
  • Email:
   hangmnln@gmail.com